Vieta

Daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas Daugavpilī

Vienības ielā 2 un 18. novembra ielā 7

Tuvējā apkārtnē ir pieejami bērnudārzi, skolas, ārstniecības iestādes, iepirkšanās centrs un dažādu preču un pakalpojumu sniedzēji.